Skip to content

Het accrediteren is beëindigd. Aanmelden voor nieuwe toetsingen is niet meer mogelijk. Het register blijft in stand.

WELKOM BIJ HET

International Institute for Artist Accreditation

Het International Institute for Artist Accreditation (Internationaal Instituut voor Kunstenaarsaccreditatie) heeft als opdracht beeldend kunstenaars de mogelijkheid te bieden zich op strikte criteria te laten toetsen.

Bij een positieve uitslag van de toetsing is de kunstenaar, afhankelijk van de toetsing, gerechtigd het algemene predicaat International Certified Artist of Certified Artist te voeren of het specifieke predicaat Certified Tutor of Art (gecertificeerd kunstdocent). De toetsingen vinden plaats volgens stringente regels die accuraat worden nageleefd.

Desgewenst krijgt de kunstenaar een certificaat waarop de eisen zijn vastgelegd waaraan voldaan is, alsmede de datum waarop de kwalificatie is toegekend.

Een gecertificeerde kunstenaar is gerechtigd de afkorting ICA, CA of CTA achter zijn of haar naam te vermelden.

Daarnaast worden gecertificeerde kunstenaars in een register opgenomen dat door eenieder kosteloos geraadpleegd kan worden.

Toekenning van op deze website omschreven certificeringen en uitgifte van de getoonde beeldmerken en certificaten is voorbehouden aan het International Institute for Artist Accreditation.