Skip to content

Toetsing

Over de wereld zijn miljoenen beeldend kunstenaars actief. Onder hen kunstschilders, tekenaars, beeldhouwers, keramisten, textiel kunstenaars, fotografen en glaskunstenaars. Kunstenaars die voldoen aan strikte eisen kunnen zich door certificering onderscheiden binnen deze grote groep kunstenaars, amateur kunstenaars en hobbyisten.

Certificering vindt plaats nadat door toetsing is vastgesteld dat de kunstenaar en zijn of haar werk of zijn of haar werkzaamheden, voldoen aan meerdere, grotendeels geobjectiveerde kwaliteitseisen.

Momenteel kunnen kunstenaars zich generiek laten certificeren als International Certified Artist (ICA) of Certified Artist (CA) en specifiek laten certificeren als Certified Tutor of Art (CTA).

Certified Artist

generieke toetsing

Eisen waaraan een kunstenaar moet voldoen om Certified Artist te zijn:

 • de kunstenaar is minimaal vijf jaar als kunstenaar actief èn
 • het werk van de kunstenaar wordt gezien als kwalitatief en authentiek èn
 • de kunstenaar heeft een opleiding gevolgd aan een officiële kunstacademie in binnen- of buitenland of is autodidact en heeft minimaal drie opleidingen, workshops (en dergelijke) gevolgd bij verschillende gecertificeerde kunstenaars.

Een Certified Artist is gerechtigd de afkorting CA achter zijn of haar naam te vermelden.

De kwalificatie wordt voor 5 jaar toegekend.

International Certified Artist

generieke toetsing
Een International Certified Artist voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan een Certified Artist en bovendien aan ten minste twee van onderstaande criteria:
 • het werk van de kunstenaar is door ten minste een gerespecteerd buitenlands museum gekocht,
 • de kunstenaar wordt minimaal twee jaar door ten minste een buitenlandse galerie vertegenwoordigd,
 • het werk van de kunstenaar is door tenminste vijf buitenlanders en/ of buitenlandse bedrijven gekocht,
 • werk van de kunstenaar is op ten minste twee buitenlandse kunstbeurzen geëxposeerd.
Een International Certified Artist is gerechtigd de afkorting ICA achter zijn of haar naam te vermelden. De kwalificatie wordt voor 5 jaar toegekend. Als een kunstenaar de eretitel Kunstenaar van het Jaar, Talent van het jaar en/of Briljanten kunstenaar van het jaar is toegekend, wordt het predicaat Certified Artist of International Certified Artist ‘voor het leven’ toegekend.

Certified Tutor of Art

specifieke toetsing voor kunstdocenten

Vier eisen waaraan een kunstenaar moet voldoen om Certified Tutor of Art te zijn:

 • de docent is zelf minimaal vijf jaar kunstenaar,
 • de docent is minimaal twee jaar als docent actief,
 • de docent heeft minimaal zesmaal zelfstandig een workshop of cursus gegeven,
 • de docent heeft van minimaal tien deelnemers aan de door hem of haar gegeven opleiding(en) als waardering ‘goed’, ‘heel goed’ of ‘uitmuntend’ gekregen.

Een Certified Tutor of Art is gerechtigd de afkorting CTA achter zijn of haar naam te vermelden.

De kwalificatie wordt voor 5 jaar toegekend.